O control da parella supervisando o seu teléfono móbil ou as súas contas nas redes sociais son indicios prematuros de violencia machista

Un de cada tres adolescentes ve aceptable, por exemplo, o control do móbil ou das claves informáticas por parte da parella.

A educación debe loitar por conseguir que as novas xeracións non reproduzan as condutas machistas que aínda están na sociedade pasa por unha reflexión sobre o papel das redes sociais e das tecnoloxías que facilitan condutas de control abusivo.

Desde a familia e desde a escola cómpre poñer en cuestión os roles de xénero, desterrar os estereotipos, revisar o vocabulario e promover o respecto e as condutas proactivas en contra do machismo.

¿E ti, es de Tweet?