O comisario de Medio Ambiente, Océanos e Pesca, Virginijus Sinkevicius, respondeu a España, Francia e Irlanda que revisará a decisión de vetar a pesca de fondo en zonas mariñas protexidas se así o avalan os datos científicos que se farán públicos o próximo novembro, despois de que estes países pedisen ao Executivo comunitario a revisión da decisión.

"Esperamos o primeiro ditame científico revisado en novembro e se se justifica revisarase o peche de certas zonas", sinalou Sinkevicius nun debate cos ministros de Agricultura e Pesca da UE, durante cuxa intervención advertiu de que non se pode "anticipar o contido da recomendación científica".

O comisario refírese á publicación o próximo novembro por parte do Consello Internacional para a Exploración do Mar dun informe de avaliación desas zonas mariñas vulnerables.

"A Comisión entende perfectamente que este acto de Execución non fose ben recibido por todos os interesados", indicou o comisario de Pesca, que recalcou que é a "mellor decisión posible" xa que se basea no "mellor ditame científico dispoñible" e nos "mellores" e "máis recentes" datos.

Respecto da queixa manifestada por algúns países de que a decisión se basea en datos científicos desactualizados, Sinkevicius respondeu que o informe se baseou nos datos proporcionados polos Estados membros do ICES.

"Estamos ao comezo dun proceso. Posto que se vai a revisar este informe científico cada ano para ter en consideración os datos máis recentes dos Estados membro", indicou o comisario de Pesca.

Nun paso máis, Sinkevicius lembrou que esta decisión se tomou con catro anos de "atraso" e engadiu que se analizou a actividade pesqueira en determinadas zonas antes de proceder "protexer os ecosistemas vulnerables".

"Os nosos científicos han visto que os buques faenaban moito onde estaban establecidos os ecosistemas vulnerables", explicou o comisario de Pesca, que ha justificado que a decisión pretende "maximizar a conservación, minimizando o impacto económico" na actividade pesqueira.

Ademais, Sinkevicius incidiu na "obrigación legal de revisar estes peches anualmente e ímolo a facer", e quedou á espera de recibir os datos de 2023.

¿E ti, es de Tweet?