A alcaldesa Nidia Arévalo anunciou a finalización da redacción do proxecto de “Mellora da seguridade vial no Camiño de San Cosme e Camiño da Quinta”

A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, presentou hoxe un proxecto de humanización na parroquia de Cela, que dá continuidade ao seu Plan Mos Humanizado que leva transformando o municipio e os diferentes espazos das 10 parroquias no Mos das persoas, nun municipio máis amable, cómodo e seguro para a convivencia entre a veciñanza, e con itinerarios peonís, cicloturistas e de tránsito de vehículos máis seguros e eficientes.
Neste caso trátase dunha nova fase da Humanización de Cela, que completa as anteriores, e leva por título “Mellora da seguridade vial no Camiño de San Cosme e Camiño da Quinta”.
O Concello de Mos xa conta coa redacción do proxecto finalizada. Documento que foi financiado con fondos propios municipais e que ten por obxecto a definición, cálculo e valoración das obras necesarias para aumentar a plataforma viaria e mellorar as condicións de circulación de vehículos e persoas na contorna do núcleo rural.
No núcleo rural de San Cosme, na Parroquia de Cela, a infraestrutura viaria obxecto do Proxecto, parte do límite municipal con Vigo, na Residencia Virxe de Guadalupe (PK 0+000) e finaliza no cruzamento co Camiño de Pardellas, á entrada do Colexio Ou Castro Internacional (PK 0+678).
O Camiño de San Cosme presenta as seguintes características: É un vial asfaltado con ancho variable, con algúns tramos moi estreitos, que impiden o cruzamento de dous vehículos lixeiros. O seu trazado está moi condicionado ao terreo existente (infraestrutura viaria a media ladeira), ás vivendas unifamiliares do núcleo rural de San Cosme e ao Colexio Internacional. Existen edificacións en ambas as marxes e a diferentes alturas. Aínda que o tráfico de vehículos pesados é baixo, este vial dá servizo aos autobuses do colexio O Castro, así como ás vivendas unifamiliares da zona, polo que se multiplica o tráfico en horas punta. O pavimento existente require unha rehabilitación superficial na maior parte do tramo.
Como actuacións previas de obra realizaranse as seguintes actividades: Roza e limpeza dos bordos do vial, en terreo con árbores ou sen eles Desmonte de postes de servizos afectados pola traza. Fresado do pavimento viario, cunha superficie de fresado de 2.996 metros cadrados. Demolición de soleira ou pavimento de formigón ou empedrado. Demolición de obras de drenaxe lonxitudinal (cunetas e pasacunetas).

Para a execución de firmes e pavimentos adoptáronse tres tipos de solucións, de acordo ás zonas de actuación: Zonas con ampliación da sección. Zonas con rehabilitación superficial. Zona en curva pronunciada, con acabado superficial diferenciado. E redutores físicos de velocidade

Para completar a obra acometerase a sinalización, balizamento e defensas. A sinalización será tanto horizontal como vertical para garantir a seguridade, demais de redutores físicos de velocidade, de acordo coa normativa vixente.

O orzamento base de licitación das obras ascende a 234.040,78 euros.

¿E ti, es de Tweet?