Entrevista co investigador Carlos A.González, do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, un órgano mixto do Centro Superior de Investigacións Científicas (CSIC).

Cal foi o papel das mulleres no Camiño de Santiago? A esata pergunta dará resposta o investigador Carlos González a través dunha conferencia que ofrecerá dende o Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, que forma parte do Centro Superior de Investigacións Científicas (CSIC).

González explica en Si Radio que queda moito por contar en referencia á historia das mulleres no Camiño de Santiago. É o caso de Teresa Pérez, que tivo un papel importante na comarca do Baixo Miño e na de Vigo e que podes descurbir escoitando a entrevista completa aquí:

¿E ti, es de Tweet?